0item(s)

شما هیچ آیتمی در سبد خریدتان ندارید.

Product was successfully added to your shopping cart.
  •  A DERMA EXOMEGA cleansing oil  A DERMA EXOMEGA cleansing oil

روغن پاک کننده اگزومگا آ درما - A DERMA EXOMEGA cleansing oil

برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

بازنگری سریع

شــوینده روزانــه بــا ســاختار روغنــی مناســب پوســت خیلــی خشــک و آتوپــی
مکمــل بهداشــتی در فــاز اشــتعال درماتیــت آتوپیــک
اثــر التیــام بخــش، رطوبــت رســان، نــرم کننــده و محافــظ لایــه هیدرولیپیــدی پوســت
قابــل اســتفاده بــرای پوســت هــای خــارش دار و ملتهــب
مناســب پوســت صــورت و بــدن نــوزادان، کــودکان و بزرگســالان
پــاک کننــده بــا کــف ملایــم، فاقــد صابــون و پارابــن، بــدون ایجــاد تحریــک و خشــکی در پوســت
قــدرت پــاک کنندگــی ایــده آل
جلوگیــری از رســوب امــلاح EDTAآب شــهری روی پوســت بــا داشــتن
بــا رایحــه ملایــم
دارای pH5.7
فرمولاســیون ســازگار بــا پوســت و دلنشین ،Filaxerin®

دسترسی: ناموجود

‎۸۴٬۰۰۰ تومان
سکه ها با خرید این محصول 16 سکه به دست خواهید آورد.
سکه ها با ثبت نظر برای محصول 1 سکه و با امتیاز دادن به این محصول 1 سکه به دست بیاورید.

جزییات

روغن پاک کننده اگزومگا آ درما

A DERMA EXOMEGA cleansing oil

 

 

 شــوینده روزانــه بــا ســاختار روغنــی مناســب پوســت خیلــی خشــک و آتوپــی .

 مکمــل بهداشــتی در فــاز اشــتعال درماتیــت آتوپیــک، بــا اثــر التیــام بخــش، رطوبــت رســان، نــرم کننــده و محافــظ لایــه هیدرولیپیــدی پوســت .

قابــل اســتفاده بــرای پوســت هــای خــارش دار و ملتهــب، مناســب پوســت صــورت و بــدن نــوزادان، کــودکان و بزرگســالان . پــاک کننــده بــا کــف ملایــم، فاقــد صابــون و پارابــن، بــدون ایجــاد تحریــک و خشــکی در پوســت .

قــدرت پــاک کنندگــی ایــده آل و جلوگیــری از رســوب امــلاح EDTAآب شــهری روی پوســت بــا داشــتن )، بــا رایحــه ملایــم pH5.7 .

فرمولاســیون ســازگار بــا پوســت ( و دلنشین ،Filaxerin®

 

....................................................................................................

 

اگــزومــگــا

محصولات تخصصی پوست خیلی خشک و آتوپی بر پایه جوانه جودوسر ایــن محصــولات بــرای پوســت هــای خیلــی خشــک، آتوپــی و خــارش دار طراحــی شــده اســت و  عامــل مهــم در درماتیــت آتوپیــک یعنــی خــارش، خشــکی و التهــاب اثــر کــرده و ریســک 3بــر ابتــلا بــه عفونــت هــای باکتریایــی ثانویــه را کاهــش مــی دهــد. ترکیبات مهم خانواده اگزومگا: )Rhealba® oat plantletعصاره جوانه جودوسر( ایــن عصــاره کــه در مــاه ســوم زندگــی گیــاه از جوانــه آن گرفتــه مــی شــود، بــا داشــتن ترکیبــات ) دارای اثــر ضدالتهــاب قــوی و بــه واســطه iso-orientin arabinosyl & isovitexinفلاونوئیــد ( ) دارای اثــر تنظیــم کننــده سیســتم دفاعــی avenacosides A & Bداشــتن ســاپونین ( مــی باشــد، عصــاره جوانــه هــم چنیــن ریســک عفونــت هــای باکتریایــی ثانویــه را از طریــق مهــار اتصــالات باکتــری اســتافیلوکوک طلایــی بــه ســلول هــای کراتینوســیت کاهــش مــی دهــد. )Filaxerin®(فیلاکسرین ترکیــب انحصــاری لابراتوارهــای آدرمــا کــه ســاختاری شــبیه بــه فیلاگریــن هــای طبیعــی پوســت  (برگرفتــه از روغــن گل مغربــی) 6 و امــگا 10-HDAداشــته و داخــل پوســت بــه دو ترکیــب  کــه از دســته اســیدهای چــرب ضــروری پوســت مــی باشــد ســبب 6تبدیــل مــی شــود. امــگا تقویــت چربــی هــای ســیمان بیــن ســلولی شــده، تمایــز ســلول هــای لایــه شاخی(کورنئوســیت) را بــه حالــت طبیعــی برمــی گردانــد و بــه ایــن ترتیــب از خشــکی مفــرط و حساســیت پوســت (هیدروکســی دکانوئیــک اســید) کــه ســبب تقلیــد عملکــرد رشــته هــای 10-HDAمــی کاهــد. فیلاگریــن در پوســت شــده و بــه ایــن ترتیــب باعــث انســجام و قرارگیــری منظــم ســلول هــا کنــار هــم مــی شــود.

 A-DERMA protocol for very dry atopic skin: Hygiene: EXOMEGA cleansing oil, EXOMEGA foaming gel Treatment in flare-up (severe dryness): EXOMEGA balm, EXOMEGA cream, EXOMEGA DEFI cream Maintenance in remission (mild dryness): EXOMEGA lotion

 

...................................................................................

 

ترکیبــات موثــر روغن پاک کننده اگزومگا آ درما :

عصــاره جوانــه جودوســر، ، گلیســرین و شــوینده هــای ملایــمEDTA ،Eویتامیـــن

 

 

...................................................................................

 

روش مصــرف روغن پاک کننده اگزومگا آ درما:

روزی یــک تــا دو بــار جهــت شســت و شــوی پوســت صــورت و بــدن اســتفاده شــود (بــا آبکشــی).

(توصیــه برنــد آدرمــا در خصــوص نــوزادان: مقــدار ی از روغــن پــاک کننــده را داخــل وان حمــام ریختــه تــا کــف کنــد و پوســت کــودک را بــه آرامــی در آن شســت وشــو دهیــد)

اطلاعات اضافی

بر اساس برندآ-درما A-Derma
کشور سازندهفرانسه
بر اساس سایز200 میلی لیتر
قیمت‎۸۴٬۰۰۰ تومان
بر اساس جنسیتمناسب هردو جنس
بر اساس سنزیر 18 سال, 18 تا 30 سال, 30 تا 40 سال, 40 تا 50 سال, 50 سال به بالا, همه سنین
بر اساس نوع پوستپوست خشک, پوست حساس و آسیب دیده, پوست آلرژیک
بر اساس نوع محصول پوستروغن
بر اساس محتویاتحاوی آنتی اکسیدان, حاوی ژل رویال Royal Jelly
بر اساس مشکل پوستدرمان اگزما ، درماتیت سبورئیک و آتوپی, پاک کننده و شوینده
بارداری و شیر دهیمناسب بارداری, مناسب شیر دهی

برچسب‌های محصول

دیگران این محصول را با این برچسب‌ها نشانه گذاری کرده‌اند:

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

  1. برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

نظر خود را بنویسید:

نظرات شما به ساير كاربران كمك مي كند انتخاب بهتري نمايند ، از اينكه تجربه خود را با ديگران به اشتراك مي گذاريد متشكريم.

شما به این محصول چه امتیازی می‌دهید؟ *

 1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
قیمت
ارزش
کیفیت